PhDr. Monika Šulistová, logopedie

Jak podpořit rozvoj řeči dítěte

Podpořte rozvoj řeči svého dítěte Rozvoj řeči podpoříte komplexním přístupem Probíhá rozvoj řeči dítěte správně? Podporujte aktivity dětí pro rozvoj řeči

Jak podpořit rozvoj řeči dítěte

Rozvoj řeči dítěte je stimulován mnoha faktory. Chcete li podpořit rozvoj řeči dítěte, není efektivní se soustředit na jeden aspekt rozvoje řeči. Mnohem účinnější je podpořit rozvoj řeči dítěte komplexně. Dítě se totiž rozvíjí jako celistvá bytost a vše je propojeno. Podpořte rozvoj řeči dítěte, rozvoj řeči je těsně svázán s rozvojem myšlení. Podpoříte - li zdravý rozvoj celé osobnosti Vašeho dítěte, projeví se to ve všech oblastech.

"Použijte při výchově několik jednoduchých zásad, jak příznivě nastartovat a podporovat vývoj řeči Vašeho dítěte ."

PhDr. Monika Šulistová

Několik zásad

Měli bychom si uvědomit jeden důležitý fakt a to, že dítě se svoji mateřskou řeč neučí tak, jako se později učí cizí jazyky.

Mateřská řeč se rozvíjí a vyvíjí v kontextu určitého prostředí jako nedílná součást celkového vývoje dítěte. Zdravý a přirozený rozvoj řeči dítěte můžete jako rodiče ovlivnit vytvořením příznivých podmínek pro jeho celkový zdravý vývoj.

Co by jste jako rodiče měli podporovat a čeho se vyvarovat:

 • Nenuťte dítě do mluvení, ale snažte se vytvářet uvolněné situace, v nichž se dítě může projevovat bez zábran !
 • Nečekejte, až se dítě bude ptát, ale ptejte se pokud možno sami !
 • Využívejte nejrůznější "lákadla" a motivační pomůcky !
 • Mluvte na dítě !
 • Snažte se řeč dítěte zachytit a rozvinout !
 • Uvádějte dítě do kolektivu druhých dětí !
Kdy je ten správný čas na návštěvu logopeda

Rozvíjejte Vašeho dítě komplexně

Rozvoj řeči a výslovnosti je velmi těsně spjat s celkovým tělesným a duševním rozvojem Vašeho dítěte.

Co všechno můžete nabídnout svým předškolákům pro jejich komplexní rozvoj ?

Poskytněte jim dostatek kvalitních podnětů pro stimulaci duševního a fyzického rozvoje:

 • Poskytněte dětem dostatek sportovního vyžití.
 • Nabídněte dětem nejrůznější tvořivé činnosti - rukodělné práce, malování, výrobu keramiky, apod...
 • Umožněte dětem poznávat hudbu a podporujte hru na hudební nástroje (v předškolním věku jsou spíše vhodné dechové nástroje - např. flétna).
 • Poznávejte s dětmi přírodu a objevujte její tajemství.
 • Umožněte dětem poznat a ovládnout moderní technologie a zařízení (v rozumné míře) - existují opravdu dobré počítačové hry pro děti stimulující jejich duševní rozvoj.
 • Cvičte nenásilně schopnost dítěte přijmout nějaký úkol, pracovat na něm a dokončit jej.
 • Čtěte dětem knížky, rozvíjíte tím jejich slovní zásobu a schopnost vyjadřovat myšlenky.
 • Poskytněte dětem možnost hrát divadlo.
 • Zajistěte dětem dostatek kvalitního odpočinku - pro dětský organismus platí, že si nejlépe odpočine přechodem od jedné činnosti k jiné. Ta však pro něj musí být dostatečně radostná a zajímavá.
 • Nevynechejte žádnou příležitost pro poznání zajímavých lidí a poznání společenských vztahů.
 • Užijte si s dětmi dobrodružství, legraci i zábavu.
Kdy je ten správný čas na návštěvu logopeda