PhDr. Monika Šulistová, logopedie

Logopedie, logoped, Praha 5

Logopedie - PhDr. Monika Šulistová, Praha 5 Logoped Praha 5

Logopedie

Logopedie se zabývá poruchami řeči. Méně už je známo, že v ohnisku zájmu logopedie jsou také poruchy hlasu. Logopedie je zdravotnický obor, který se dynamicky vyvíjí. V naší logopedické ambulanci aplikujeme nejnovější poznatky a metody z oboru.

Logoped

Logopedickou péči poskytuji od roku 1996. Logopedická péče je v naší logopedické ambulanci hrazena zdravotní pojišťovnou.

Logopedie Mezi školami

Naše logopedická ambulance má v ZŠ Mezi školami, Praha 5. Náš logoped nabízí řečovou diagnostiku. Logoped naší ambulance Vám vypracuje logopedický program k nápravě řečové poruchy. V logopedické ambulanci využíváme moderní postupy a počítačové vybavení. Spolupracuje s dalšími odborníky v rámci zajištění komplexní péče z oblasti neurologie, ORL, foniatrie, ortodontie, psychologie, rehabilitací. Náš logoped dále spolupracují s pedagogicko – psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry.

Logopedie - praxe

Logopedii se věnuji od ukončení studia na VŠ. V letech 1998 – 2001 jsem působila jako logoped na foniatrické klinice Medical Health com. s.r.o. Atestaci z klinické logopedie jsem složila v roce 2001. Od roku 2003 poskytuji logopedickou péči v nestátním zdravotnickém zařízení Praza 5.

Klinická logopedie - PhDr. Monika Šulistová

Logopedie, logopedická péče v logopedické ambulanci, ZŠ Mezi školami, Praha 5

"V naší společnosti podléhá řeč přísnému společenskému hodnocení. I malé poruchy a nepřesnosti ve výslovnosti budí zájem okolí a mohou být ve školním kolektivu důvodem pro posměch spolužáků. Na poruchy řeči mohou také navazovat problémy v učení. Proto by nám u dětí neměla být lhostejná ani sebemenší porucha řeči."

PhDr. Monika Šulistová

Logopedická ambulance nabízí

Logopedii se věnuji již 12 let. V současné době provozuji logopedickou ambulanci na Praze 5, kde se mnou pracují i další logopedi.

Věnuji se nápravě vad a poruch výslovnosti u dětí:

 • dyslalie
 • vývojová dysfázie
 • opožděný vývoj řeči
 • koktavost ( balbuties )
 • breptavost ( rychlé tempo řeči )
 • řešení problémů s komunikací u dětí od 2 let
 • náprava sluchových vad a poruch
 • nápravě vad řeči při nervových a duševních onemocnění ( DMO, LMD, oligofrenie, autismus )
 • reedukace hlasu, hlasové poruchy

Také se věnuji nápravě vad a poruch výslovnosti u dospělých:

 • náprava vad a poruch výslovnosti
 • náprava sluchových vad a poruch
 • nápravě komunikace u pacientů po CMP
 • dysartrie
 • reedukace hlasu, hlasové poruchy

Dále poskytuji nápravu specifických poruch učení ( dyslexie, dysartrie, dyskalkulie ).

Logopedické cvičení v praxi

Hrazení poskytnuté péče

 • Poskytovaná logopedická péče je v naší logopedické ambulanci BEZPLATNÁ ! Je hrazena v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven.
 • Přímo hrazeno pacientem je pouze logopedické vyšetření na vlastní žádost, péče nad rámec smluvního vztahu nebo vypracování zprávy nesledující léčebný cíl.

Úvodní konzultace

Pokud máte problém s řečí či výslovností Vy, nebo Vaše dítě a uvažujete o návštěvě logopeda, můžeme Vám nabídnout:

 • úvodní konzultaci o Vašich potížích a řešení Vašeho problému
 • sestavit Váš individuální plán logopedické terapie
Logopedické cvičení v praxi

 

Taneční kurzy - nabízí taneční škola Praha.